Hemofiliebehandelcentrum

Het LUMC en het Hagaziekenhuis vormen samen  het erkende hemofiliebehandelcentrum LUMC-Hagaziekenhuis. Patiënten met hemofilie (erfelijk of verworven), de ziekte van Von Willebrand en andere (erfelijke) afwijkingen van de bloedstolling worden hier behandeld.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse artsen die binnen het hemofiliebehandelcentrum bij de hemofiliebehandeling zijn betrokken om het beleid af te stemmen en individuele patiënten te bespreken.

Nadat een diagnose is gesteld of bevestigd wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling zal vrijwel volledig poliklinisch plaatsvinden.

Patiënten kunnen zichzelf thuis stollingsfactorconcentraat toedienen om bloedingen te voorkomen of juist op het moment van een bloeding. Zonodig kan dit ook in het behandelcentrum plaatsvinden.

Voor patiënten waarbij nog geen diagnose is vastgesteld, maar waarbij wel vermoed wordt dat er een bloedingsneiging bestaat, is er een speciaal spreekuur voor onderzoek hiernaar.