Trombose en hemostase polikliniek

Voor patiënten met een verhoogde neiging tot bloedstolling is er een speciale trombose polikliniek die zich richt op patiënten die een adertrombose, slagadertrombose of longembolie hebben doorgemaakt. Ook kunnen patiënten hier advies krijgen over onderzoek naar (erfelijke) tromboseneiging en betreffende allerlei vragen over behandeling met antistollingsmedicijnen en het gebruik van anticonceptie in relatie tot trombose.

Voor analyse van patiënten met een mogelijke bloedingsneiging of voor nader onderzoek van afwijkende stollingstesten is er ook een apart spreekuur.