Trombose en Hemostase polikliniek

Informatie voor verwijzers

Sinds enkele jaren is er een speciaal spreekuur gericht op veneuze trombose problematiek met als doel zowel de patiënten als de bestaande expertise op dit gebied te concentreren. De polikliniek is bedoeld voor nacontrole na diep veneuze trombose of longembolie, onderzoek naar (erfelijke) trombofilie, en counseling betreffende antistollingsbehandeling inclusief de zogenaamde nieuwe orale anticoagulantia (NOACs), en tromboseprofylaxe, en het gebruik van anticonceptie in relatie tot trombose.

Patiënten met een mogelijke bloedingsneiging of met afwijkende stollingstesten worden eveneens op één van de poliklinieken van de afdeling Trombose en Hemostase gezien.