TRUST

Achtergrond
TRUST staat voor ‘multimodal effects of Thyroid hormone Replacement for Untreated older adults with Subclinical hypothyroidism; a randomised placebo controlled Trial’, een onderzoek naar de behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen. Subklinische hypothyreoïdie komt bij 8-18% van de ouderen in de praktijk voor. In observationele studies lijken ouderen met subklinische hypothyreoïdie een verhoogd risico te hebben op cardiovasculaire events, maar het is nog niet eerder onomstreden aangetoond of behandelen gunstig is. Samen met de huisartsenlaboratoria in Nederland hopen we in een grote Europese studie (LUMC, Glasgow University, Cork University, Universität Bern) een eind te maken aan deze langdurige discussie. 

Doel
Het doel van de TRUST studie is om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen met subklinische hypothyreoïdie. Minimaal 540 ouderen met subklinische hypothyreoïdie (waarvan ruim 1/4 uit Nederland) zullen gerandomiseerd worden in een Levothyroxine groep of een placebo groep. De studie duurt 3 jaar. Belangrijke uitkomstmaten van de studie zijn kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, cardiovasculaire events, spierkracht en cognitie. Bijwerkingen en ongewenste effecten worden geïnventariseerd. Deze studie is eind 2016 afgerond.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van TRUST (www.trustthyroidtrial.com) of door contact op te nemen met Prof. Jacobijn Gussekloo (J.Gussekloo@lumc.nl).