PROSPER/PHASE

Achtergrond
De PROSPER studie (PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk) is een samenwerkingsverband tussen het LUMC in Nederland, de Universiteit van Glasgow in Schotland en de Universiteit van Cork in Ierland. Tussen 1997 en 1999 zijn 5804 mensen tussen de 70-82 jaar geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. De helft van deze mensen heeft het cholesterol verlagende middel pravastatine gekregen en de andere helft een placebo. In 2002 is deze studie afgerond. Meer recent is de PHASE studie (de PHArmacogenomic Study of Statins in the Elderly at risk) opgezet, een genoombrede associatiestudie waaraan 5244 PROSPER deelnemers deelnemen. 

Doel
PROSPER is opgezet als een klinische studie die het effect onderzoekt van het cholesterolverlagende middel pravastatine in een oudere populatie met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Deze studie is in 2002 afgerond, maar de gegevens worden nog steeds voor verder onderzoek gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we de gegevens om genetische en biologische markers te vinden die het risico op hart- en vaatziekten, cognitieve achteruitgang en kanker bepalen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Stella Trompet, s.trompet@lumc.nl.