MyoAge

Achtergrond
Het Europese FP7 project MYOAGE (Understanding and combating human age-related muscle weakness) is opgezet om de invloed van spierveroudering op mobiliteit en kwaliteit van leven te onderzoeken.

Doel
Om moleculaire mechanismen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van spierkracht met veroudering hebben onderzoekers spierweefsel van actieve en minder actieve ouderen vergeleken met spierweefsel van gezonde jongvolwassenen. MYOAGE heeft één van de grootste biobanken opgezet waarin humaan bloed en spierweefsel van individuen van verschillende leeftijden is opgeslagen. Door eerst gebruik te maken van spierbiopten van heup- of knieoperaties konden onderzoekers de studieprotocollen optimaliseren. Daarnaast zijn er gegevens over de histologie, biochemie en moleculaire signaalroutes verzamelt. Binnen MYOAGE is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen spiermassa, botdichtheid en fysieke activiteit; mobiliteit en spiermassa en –functie; en spierzwakte.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via molepi@lumc.nl.