Hart-Brein Studie

De Hart-Brein Studie: een verklaring voor achteruitgang van het geheugen en denken?

Achtergrond
Bij oudere mensen komen zowel ziekten van hart en bloedvaten als geheugenproblemen en dementie vaak voor. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ziekten van hart en bloedvaten ook schadelijk zijn voor de hersenen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld problemen met het geheugen of de concentratie. Dit zou kunnen komen door een veranderde bloedtoevoer naar de hersenen en doorstroming van de hersenen. Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat ziekten van hart en bloedvaten mogelijk een belangrijke oorzaak van geheugenproblemen en dementie bij ouderen zijn.

Doel
Het doel van de Hart-Brein Studie is om te bekijken of ziekten van hart en bloedvaten leiden tot verminderde bloedstroom naar de hersenen en tot problemen met het geheugen en andere psychische verschijnselen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen, namelijk het LUMC, het UMC Utrecht, het VUmc en MUMC. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij in totaal 600 deelnemers boven de 50 jaar met hetzij een verminderde hartfunctie, of verstopping van de halsslagader of geheugenproblemen door vaatschade in de hersenen. De deelnemers krijgen dezelfde reeks medische onderzoeken en testen. Het gaat hierbij om bloedonderzoek, eenvoudige medische metingen zoals bloeddruk, testen van onder andere geheugen en een MRI onderzoek van hart en hoofd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers via mw. Marjan van der Elst, onderzoeksverpleegkundige, hartbreinstudie@lumc.nl of via de onderzoekstelefoon op 06-22589639. Website van het Heart-Brain Connection consortium: www.heart-brain.nl Voor dit onderzoek wordt binnen het LUMC intensief samengewerkt met de afdeling Radiologie.