TENT

Achtergrond
Ouderen zijn een diverse groep patiënten, met grote verschillen in mate van kwetsbaarheid, niveau van functioneren en kwaliteit van leven. De individuele situatie van de patiënt is met name erg belangrijk voor die oudere patiënten die een ingrijpende behandeling moeten ondergaan, zoals een operatie, chemotherapie of bestraling. Voor kwetsbare ouderen moeten wellicht extra maatregelen worden genomen of is een kleinere ingreep beter voor de kwaliteit van leven. In de ideale situatie zouden we van alle individuele oudere patiënten vooraf precies kunnen voorspellen hoe groot de risico's zijn op negatieve uitkomsten (zoals bijwerkingen van behandelingen of achteruitgang van kwaliteit van leven), maar een goed instrument daarvoor bestaat nog niet.

Doel
In het project "Triaging Elderly Needing Treatment" (TENT) wordt onderzocht hoe we uitkomsten (zoals bijwerkingen van behandelingen of achteruitgang van kwaliteit van leven) kunnen voorspellen voor oudere patiënten die een ingrijpende behandeling nodig hebben. Dat gebeurt door een grote groep patiënten (te beginnen in het LUMC) te bestuderen vanaf het moment dat ze in het ziekenhuis bij een arts komen. Dat kan een chirurg zijn, een KNO arts, een gynaecoloog of een andere arts. Door een screening uit te voeren die kijkt naar de vier geriatrische domeinen wordt een compleet beeld gekregen hoe de patiënt ervoor staat. Dat is nu al standaard zorg, maar door dat te koppelen aan het systematisch vervolgen van patiënten, kunnen we leren welke factoren voorspellend zijn voor een goede of slechte uitkomst. Hiermee kunnen we in de toekomst de oudere patiënt nog beter in kaart brengen.

Onderdeel van de studie is een samenwerking met Philips. Van een deel van de ouderen die het ziekenhuis bezoekt zal met behulp van beweegmeters hun activiteitniveau worden gemeten en zal worden onderzocht of het niveau van activiteit voorspellend is voor uitkomsten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Simon Mooijaart (S.P.Mooijaart@lumc.nl).