Leiden 85-plus Studie

Achtergrond
De Leiden 85-plus Studie is een longitudinaal cohort onderzoek onder alle inwoners van Leiden die in de periode 1997-1999 85 jaar werden. In totaal deden 599 ouderen (80%) mee aan het onderzoek. Ieder jaar werden alle deelnemers uitgebreid gemeten voor wat betreft lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal functioneren.

Doel
Het doel van de Leiden 85-plus Studie is het in kaart brengen van (beïnvloedbare) determinanten van succesvol ouder worden

Meer informatie
De Leiden 85-plus Studie wordt samen met de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar ouderengeneeskunde@lumc.nl.