AGO Studie

Achtergrond
De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door sterke vergrijzing. In de nabije toekomst zal de hoeveelheid ouderen sterk toenemen, en zelfs verdubbelen in de komende 40 jaar. Doordat ouderdom vaak gepaard gaat met ziektes, kan dat betekenen dat er verlies van kwaliteit van leven is voor ouderen, maar ook dat de kosten voor de maatschappij sterk zullen stijgen.

Doel
De Actief en Gezond Oud (AGO) Studie was gericht op het verband tussen fysieke activiteit en metabole gezondheid in relatie tot gezonde veroudering. In totaal hebben 226 ouderen (60-70 jaar) met een inactieve leefstijl, maar zonder diabetes, drie maanden lang online een leefstijlinterventieprogramma gevolgd. De interventiegroep volgde het internetprogramma Philips DirectLife waarbij de deelnemers via terugkoppeling van een bewegingssensor en een digitale coach gestimuleerd werden om meer te bewegen. Uitkomsten van de studie waren hoeveelheid beweging, maten van lichaamssamenstelling en glucose metabolisme.

Meer informatie
Voor informatie en vragen over de AGO Studie kunt u een email sturen naar ouderengeneeskunde@lumc.nl.