Research

Doel en visie
In de komende jaren zal veroudering één van de grootste uitdagingen vormen voor de geïndustrialiseerde wereld. De gemiddelde levensverwachting stijgt voortdurend en artsen zullen steeds vaker geconfronteerd worden met oudere patiënten en met ziekten die zich de tweede helft van het leven manifesteren. Naar verwachting zullen er in 2040 4,8 miljoen 65-plussers in Nederland wonen. Deze ouderen zullen in verschillende mate te maken krijgen met kwetsbaarheid. Kwetsbare patiënten, zoals patiënten met cognitieve stoornissen, mobiliteitsproblemen en gebrek aan sociaal netwerk/vangnet, lopen een hoger risico op functionele achteruitgang en verlies van zelfredzaamheid, ook na behandeling van specifieke ziekte(n).

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van de geneeskunde en de zorg voor ouderen is vaak onduidelijk welke maatregelen of instrumenten effectief zijn in het verbeteren van uitkomsten van ziekte voor de heterogene groep van oudere patiënten.

Het doel van het wetenschappelijk onderzoek van de sectie Ouderengeneeskunde is het wetenschappelijk onderbouwen van de geneeskunde en de zorg voor oudere patiënten middels een combinatie van (patho)fysiologisch en klinisch onderzoek. Het (patho)fysiologisch onderzoek heeft tot doel het begrip van het verouderingsproces en interventies die dat kunnen beïnvloeden te vergroten. Het klinisch onderzoek heeft tot doel het begrip van uitkomsten van ziekte(n) en behandeling te vergroten, en de behandelwensen van oudere patiënten te bevorderen.

Door gebruik te maken van geavanceerde epidemiologische methoden kunnen we voorspellingen doen en causale verbanden opsporen in oudere populaties. Ook kunnen we nieuwe interventies ontwikkelen ter bescherming en behoud van functioneren en zelfredzaamheid van de oudere patiënt. Om deze doelen te bereiken, kiezen we ervoor in ons onderzoek te focussen op onderzoek in oudere mensen. We investeren in het rekruteren van klinisch relevante onderzoekspopulaties en oudere patiënten waarbij relevante geriatrisch kenmerken en biomarkers gemeten worden.

Departmental research programme Gerontology and Geriatrics   
Belangrijke publicaties
Promoties

Lokale, nationale, Europese en internationale samenwerkingen
Wij zetten ons in voor bevordering van wetenschappelijke samenwerking via het LUMC profileringsgebied Ageing en door een leidende rol te nemen in verscheidene nationale en internationale consortia. Thema’s die in deze samenwerkingsverbanden een grote rol spelen zijn metabole gezondheid, schildklier status, hoofd-hart-as en patiëntenzorg.

Lokale onderzoeksprojecten
Leiden LangLeven Studie
Leiden 85-plus Studie
NEO
TENT                       

Nationale onderzoeksprojecten
AGO Studie 
APOP
BBMRI
COPE
Hart-Brein Studie
IEMO 80+ Schildklier Studie
iVitality
Samen Oud Samen Thuis

Europese onderzoeksprojecten
EIT Health project "Vitality"
HUMAN
MyoAge
PROSPER/PHASE
Switchbox
Thyrage
TRUST

Internationale onderzoeksprojecten
GIST
Ghana Studie