Pre-operatieve screening

Voor een behandeling of operatie kan uw behandelend arts u langs de ouderengeneeskunde sturen voor een pre-operatieve screening.
Hierbij worden de patiënten op meerdere gebieden in kaart gebracht (functionaliteit, geheugen, stemming en sociale omgeving) waarna er gekeken wordt wat de risico’s zijn voor de individuele patiënt. Op die manier kan er extra aandacht besteed worden om de risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld door het nemen van beschermende maatregelen omtrent de ingreep, het aanpassen van de behandeling of het kiezen van een andere ingreep.