Polikliniek ouderengeneeskunde

De Polikliniek Ouderengeneeskunde valt onder de afdeling Interne Geneeskunde. Een internist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt oudere patiënten met meerdere aandoeningen. De internist ouderengeneeskunde is hiervoor speciaal opgeleid en kijkt niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Er is veel aandacht voor de zelfstandigheid en voor kwaliteit van leven van de patiënt. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen?

Ouderen hebben vaak meerdere (complexe) aandoeningen tegelijk, zoals loopstoornissen en vallen, geheugenproblemen en verwardheid, somberheid en eenzaamheid, continentieproblemen en voedingsproblemen. Ook zien we geregeld een onverklaarde achteruitgang in het functioneren, of problemen door het gebruik van meerdere medicijnen.
U kunt op de polikliniek Ouderengeneeskunde terecht voor onderzoek naar, behandeling van en begeleiding bij deze problemen. U kunt door uw  (huis)arts verwezen worden naar de polikliniek ouderengeneeskunde.
De wachttijden zijn niet lang (te vinden onder 'Interne geneeskunde-Ouderengeneeskunde’.  Meestal zijn 1 à 2 bezoeken aan het ziekenhuis voldoende om de vraagstelling van uw (huis)arts te beantwoorden.

Het polikliniekbezoek

Als u door uw arts wordt verwezen naar de polikliniek Ouderengeneeskunde dan ontvangt u een brief met daarin de datum en tijd van de afspraak. Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een afspraak met de verpleegkundig specialist/verpleegkundige en met de internist-ouderengeneeskunde.

Uw eerste bezoek is aan de verpleegkundig specialist/verpleegkundige (samen met uw partner of een familielid). Zij zal u vragen stellen over hoe u thuis functioneert, uw dagelijkse routine, veranderingen/belemmeringen in de (dagelijks) activiteiten, sociale contacten, sociale achtergrond familie. Daarbij hoort ook een korte geheugentest. Daarnaast zal de verpleegkundig specialist/verpleegkundige uw bloeddruk, pols, gewicht en lengte meten. Indien u een leesbril en/of gehoorapparaat hebt is het belangrijk dat u deze meeneemt.

De verpleegkundig specialist/verpleegkundige bespreekt daarna kort haar bevindingen met de internist ouderengeneeskunde.

Tijdens het gesprek met de internist ouderengeneeskunde wordt de aard van uw klachten besproken en wordt eventueel lichamelijk onderzoek gedaan. Ook zal de arts u vragen naar medische aandoeningen nu en in het verleden en naar uw medicijngebruik. Aan het einde van het consult worden indien nodig vervolgafspraken gemaakt voor aanvullend onderzoek  bv. bloedonderzoek, röntgenfoto of een hartfilmpje.

Bij een vervolgafspraak bespreekt de internist-ouderengeneeskunde met u zijn/haar bevindingen, de uitslagen van aanvullend onderzoek, de diagnose en evt. behandelmogelijkheden.