Differentiatiegebied Ouderengeneeskunde

This information is only available in Dutch:

In januari 2000 leefden er bijna 2,2 miljoen mensen van 65 jaar en ouder in Nederland. Dat is ongeveer 13% van de bevolking. Het aantal oude mensen zal in de komende 20 jaar naar verwachting met ruim 1 miljoen toenemen naar een totaal van ruim 3 miljoen (circa 20% van de bevolking). Ouderen vormen de snelstgroeiende bevolkingsgroep in Nederland. Deze demografische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende gezondheidsproblematiek, heeft de Nederlandse Internisten Vereeniging in 2004 definitief doen besluiten om het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde in te stellen. Het aandachtsgebied houdt zich bezig met de etiologie, diagnostiek en behandeling van complexe problematiek bij oudere patiënten. Aangezien het bij deze categorie patiënten in de regel gaat om multipele pathologie op somatisch gebied, soms in combinatie met psychisch disfunctioneren en problemen in de sociale sfeer, heeft deze specialist bijzondere aandacht voor interacties tussen soma, psyche en omgeving. Hij/zij moet probleemgericht denken en in staat zijn om ingewikkelde problemen en atypische presentaties bij oudere patiënten te kunnen analyseren.

Registratie

De registratie als 'internist met het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde' kan binnen een jaar na het beëindigen van de opleiding in het aandachtsgebied worden verleend aan de internist die aan de opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde heeft voldaan. De erkenning wordt verleend door de sectie Ouderengeneeskunde, gehoord de opleider Ouderengeneeskunde. Op dit moment zijn er ongeveer 20 internisten waarbij een retrograde registratieaanvraag is gehonoreerd  en die zich nu internist-ouderengeneenskunde mogen noemen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandsche Internisten Vereeniging.

Voor informatie over de opleiding in het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde kunt u contact opnemen met Prof.dr. G.J. Blauw