Master Vitality and Ageing

Master Vitality and Ageing

Vitality and Ageing is een Engelstalige masteropleiding, bedoeld voor studenten die hun kennis over oude mensen willen verbreden en verdiepen. Ze hebben een basisopleiding afgerond en zien de complexe zorg voor ouderen als een uitdaging. Welk vervolg studenten ook kiezen, deze master sluit naadloos aan op maatschappelijke behoeftes. Daarmee is deze eenjarige opleiding een uitstekende opstap.

De opleiding richt zich op:

  • de medisch inhoudelijke aspecten van de zorg voor oude mensen (geriatrie/ouderengeneeskunde),
  • de biologische- en sociaal-maatschappelijke aspecten van het verouderingsproces (gerontologie)
  • managementvaardigheden en de inrichting van het zorgproces.

Vervolgtrajecten

Deze verschillende invalshoeken zijn een uitstekende voorbereiding voor diverse vervolgtrajecten, waaronder:

  • een medische vervolgopleiding (bijvoorbeeld ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde)
  • een wetenschappelijke vervolgopleiding (leidend tot de graad van doctor)
  • een managementfunctie in de ouderenzorg.

Meer informatie en contact   

Kijk voor meer informatie over deze masteropleiding op Masters in Leiden

Opleidingsdirecteur: Prof.dr. J. Gussekloo