Geneeskunde

De sectie Ouderengeneeskunde verzorgt de volgende onderdelen in het Geneeskunde-curriculum:

  • Blok 'Vraagstukken Latere Levenfasen'
  • Halve Minor 'Evidence-based medicine for older patients-from bedside to bench and back'
  • ICO 'De geriatrische patiënt'


Blok 'Vraagstukken Latere Levenfasen' (Bachelor)

Dit blok behandelt de vraagstukken rond de veroudering. Het is een klinisch georiënteerd blok van 6 weken, waar de student kennis maakt met het nieuwste demografische verschijnsel, de veroudering, en met de geneeskunde bij ouderen. Het is breed multidisciplinair opgezet onderwijs waarin de patiënt centraal staat en klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de evolutie, biologie, (patho)fysiologie, genetica en epidemiologie.
In het blok staat de patiënt centraal met de nadruk op de klinisch toepasbare kennis en competenties: het leren omgaan met multimorbiditeit in de context van de veranderde biologie, de bestaande zorgorganisatie en rijzende ethische vraagstukken. Het blok begint met twee vragen: is veroudering noodzakelijk en is succesvol oud worden mogelijk? Vervolgens worden de eerste pathofysiologische gevolgen van veroudering besproken en wordt gezocht naar de grenzen tussen “normaal voor de leeftijd”, “disfunctioneren” en “ziekte(n)”. In het derde deel van het blok zal aandacht besteed worden aan vaak voorkomende klinische presentaties: de geriatrische reuzen. In het laatste deel van het blok wordt gezocht naar antwoorden op de vraag of en hoe een proactieve samenhangende zorg voor ouderen met complexe problematiek bereikt kan worden. De hiermee samenhangende dilemma’s plaatsen veroudering en ziekte in een breed maatschappelijk verband.
Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek bij een patiënt toenemen.  Bij het omgaan met complexiteit is het van belang om zinvolle informatie te verzamelen, te organiseren en te verwerken. 

Coördinatoren:  Dr. A.M. Oleksik en Dr.ir. D. van Heemst


Halve Minor 'Evidence-based medicine for older patients-from bedside to bench and back' (Bachelor)

With the post World War II birth cohort reaching their 70s within the coming years, combined with the increased life expectancy, a major proportion of the population will be old to very old in the nearby future. This might give serious problems in health care since prevalence and incidence of disease is highest in old age. This means that future physicians and researchers should be well prepared for this ‘epidemic’ of older people as it is likely that many patients will be old.
In this 10-week minor the student will learn about a great variety of health problems in the elderly from different perspectives, both from a clinical and a research perspective. The student will see that the field of ageing is very dynamic, with interesting clinical problems and intriguing research questions. There are eight topics that will be covered: molecular epidemiology (“-omics”), cardiovascular, heart-brain connection, neuropsychiatry, mobility, cancer, geriatrics in primary care, and hospital geriatrics.

Coordinators: Dr. S. Trompet and Dr. S.P. Mooijaart


ICO 'De geriatrische patiënt' (Master)

In dit alco-onderdeel worden de consequenties belicht van de kenmerken van een geriatrische patiënt voor het afnemen van een anamnese bij de oudere patiënt. Aan de hand van een casus en taken wordt door middel van discussie en een simulatiepatiënt het belang geïllustreerd van een gedetailleerde inventarisatie van de problemen op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied. Tevens komen houdingsaspecten van de dokter aan bod, zoals bewustwording van enerzijds 'ageism' (het hanteren van leeftijd als criterium) en van anderzijds de gevolgen van een handicap (bv. slechte visus, slecht gehoor, slecht passend gebit, woordvindstoornissen) voor het dagelijks functioneren en voor het medisch onderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende noodzakelijke behandeling.

Coördinator: Dr. A.M. Oleksik