LIFE-expertisecentrum

He LIFE-expertisecentrum van de afdeling IC heeft als doel; het toepassen, het onderwijzen en het verder ontwikkelen van zowel IC-echocardiografie als Point-of-Care echografie (Point-Of-Care Ultrasound, POCUS). 

Met Point-of-Care echografie wordt bedoeld: ‘Een echografisch onderzoek dat wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd door een zorgverlener op de plaats waar zorg wordt verleend met als doel een specifieke klinische vraag te beantwoorden of de uitvoering van een procedure te ondersteunen’. 

Point-of-Care echografie kan in verschillende hoofdgroepen worden onderverdeeld:

-           Echocardiografie (basis en geavanceerd)

-           Longechografie (inclusief trachea en diafragma echografie)

-           Abdominale echografie

-           Echografie van de vaten