Hematomorfologie

Op de sectie Hematomorfologie wordt de celmorfologie en cytochemie van bloed en beenmergaspiraten microscopische beoordeeld.

De indicaties voor morfologisch onderzoek van beenmerg zijn onbegrepen cytopenieën, erytro-, leuko- of trombocytose, verdenking op de aanwezigheid van leukemie, lymfoom of multipel myeloom. Daarnaast wordt beenmerg morfologisch beoordeeld om de resultaten van een ingezette behandeling te evalueren.

De sectie doet mee aan kwaliteitsrondzendingen voor bloed- en beenmergmorfologie in de regio Zuidwest Nederland en van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

De sectie heeft een referentiefunctie binnen de Hematologie Review Commissie van de HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) en voor studies van de EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)