Hematomorfologie

Op de sectie Hematomorfologie wordt de celmorfologie en cytochemie van bloed en beenmergaspiraten beoordeeld

De indicaties voor cytologisch onderzoek van beenmerg zijn onbegrepen cytopenieën, erytro-, leuko- en trombocytose, verdenking leukemie of lymfoom en vervolg onderzoek om het effect van cytotoxische therapie te beoordelen. De sectie doet mee aan kwaliteitsrondzendingen voor beenmergmorfologie in de regio Zuidwest Nederland.

De sectie heeft een referentiefunctie binnen de Hematologie Review Commissie van de HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) en voor de acute leukemie studies van de EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)