Moleculaire diagnostiek

Op de sectie Moleculaire Diagnostiek worden de BCR/ABL p190 en p210 breukpunten bepaald m.b.v. kwantitatieve RT-PCR voor de evaluatie van de behandeling van patiënten met respectievelijk ALL en CML

Als andere belangrijke activiteit wordt chimerisme onderzoek na allogene stamceltransplantatie uitgevoerd. Hierbij worden met PCRs polymorfe stukjes DNA vergeleken tussen patient en donor zodat de verhouding patiënt:donor cellen kan worden berekend. Dit heeft als doel de indicatie voor en het effect van donor lymfocyten infusie na stamceltransplantatie te beoordelen.