Immunofenotypering

Op deze sectie worden immunofenotyperingen uitgevoerd op bloed, beenmerg en andere materialen zoals vloeistof van longlavage, liquor cerebrospinalis en oogvocht.

Middels immunofenotypering kunnen verschillende type bloedcellen nader worden gekarakteriseerd. Zo worden binnen de leukocyten de subsets van lymfocyten bepaald. De aanwezigheid van leukemie, lymfoom of multipel myeloom kan met immunofenotypering worden vastgesteld, zowel bij diagnose als ook tijdens behandeling van de patiënt, om zo het resultaat van de behandeling te evalueren.

Het complete pakket aan bepalingen die worden verricht binnen de sectie Immunofenotypering is te vinden onder Bepalingenpakket.

De sectie participeert in de kwaliteitsrondzendingen van de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek, sectie immunologische celdiagnostiek) en UKNEQAS.