Immunofenotypering

Op deze sectie worden immunofenotyperingen uitgevoerd op bloed, beenmergaspiraten en andere materialen

De belangrijkste indicaties zijn leukemie- en lymfoom typering, CD34- en lymfocytensubsets bepaling en meting van CD8+ T cellen die specifiek zijn voor virusepitopen van CMV, EBV, VZV en adenovirus in de context van de desbetreffende HLA-restrictie elementen. Dit laatste onderzoek wordt met name na allogene stamceltransplantatie uitgevoerd. Ook wordt er voor diverse typen leukemieën minimale restziekte detectie verricht na behandeling met chemo-immunotherapie en allogene stamceltransplantatie.

De sectie speelt ook een belangrijke rol binnen de kwaliteitsrondzendingen van de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek, sectie immunologische celdiagnostiek).