Zorgvisieberaad

Op aanvraag van afdelingen begeleiden geestelijk verzorgers ook het gesprek tussen zorgverleners over passende zorg.

Het gaat in een groepsgesprek om het samen formuleren van het midden tussen wat kan, wat mag, wat altijd de goede gewoonte was en wat een wenselijke uitkomst is. Geestelijk verzorgers dragen bij aan het ontwerpen van een begaanbaar pad dat recht doet aan de overtuigingen van alle betrokkenen.