De kern van geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers zetten zich met alle mogelijke middelen in om u in de gelegenheid te stellen weer tot u zelf te komen in het ontdekken van het passende beeld.

Wij vormen ons steeds opnieuw een beeld van het leven dat in ons is, dat we samen met anderen delen en waarvan we deel uit maken. We verlangen ons zinvol te verhouden tot wat ons overkomt. Dit maakt ons mens en bepaalt het unieke zelf. Als het beeld niet of niet meer past, is dat een bron van onvrede en onrust. Geestelijk verzorgers zetten zich met alle mogelijke middelen in om u in de gelegenheid te stellen weer tot u zelf te komen in het ontdekken van het passende beeld.

Als u er zelf om vraagt, worden hierbij ook de gedachten en de overtuigingen van mensen uit het verleden en vanuit levensbeschouwelijke tradities betrokken.