Onderwijs en opleidingen

De dienst geeft op aanvraag leiding aan zorgvisie beraad op de afdeling.

De dienst verzorgt in landelijk verband opleidingen morele counseling en moreel beraad en een masterclass levensbeschouwelijke counseling. Klik hier voor een introductie op de cursus morele counseling en moreel beraad; klik hier voor een introductie op de masterclass levensbeschouwelijke counseling.

Een geestelijk verzorger is docent bij de specialistische verpleegkundige opleidingen hematologie, intensive care en cardiocare, kinderverpleegkunde, oncologie, obstetrische verpleegkunde en neonatologie, dialyse, OK assistenten en anaesthesiemedewerkers. Op die terreinen wordt ook nascholing verzorgd.

Geestelijk verzorgers verzorgen klinische lessen op de verpleegafdelingen van het LUMC. Hierin komt de betekenis van levensbeschouwing en spiritualiteit in de zorg aan patiënten aan de orde, de wijze waarop de Dienst Geestelijke Verzorging werkt, en hoe en waarop zij aanspreekbaar is.