Een gesprek over een belangrijke keuze

De dokter vraagt uw toestemming als hij een behandeling voorstelt. Deze oplossing van een medisch probleem betekent niet altijd dat het leven eenvoudiger wordt. Een persoonlijke denktijd of een gesprek met uw partner is vaak op zijn plaats. Zeker als het besluit uw leven beïnvloedt.

Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze persoonlijke overweging. Het uitgangspunt van geestelijk verzorgers is: het besluit garandeert geen goede afloop, maar de herinnering aan de zorgvuldige keuze troost blijvend.

U spreekt in het gesprek met de geestelijk verzorger uw argumenten helder uit. U krijgt veel gelegenheid om ideeën te verzamelen en te ordenen, maar gaat niet samen in discussie. De geestelijk verzorger geeft alleen zijn mening als u er zelf om vraagt. De gespreksinhoud is alleen van u en wordt door de geestelijk verzorger niet met anderen gedeeld. Dit moment van morele bezinning maakt het gesprek met uw behandelaar en omgeving gemakkelijker.

Elke keuze vraagt bijzondere kennis en kunde. Informatie versterkt de kennis. Begeleiding vergroot de kunde. Als het gaat om de zekerheid het goede te doen en te handelen op een manier die helemaal bij u past, is ‘morele counseling’ een aansluitende gespreksvorm. Wat zijn de resultaten van zo’n gesprek? Waarom of wanneer is het aan de orde? Hoe is de aanpak?

Uw resultaten na het gesprek zijn:

•             Ik ontdek een begaanbare weg
•             Ik weet waar het mij om gaat
•             Ik kan het in mijn eigen woorden zeggen
•             Ik ben overtuigd dat ik zorgvuldig handel

Waarom? Wanneer?

•             Ik weet niet wat ik er van denken moet, terwijl er op korte termijn een standpunt wordt verwacht
•             Ik denk iets anders dan dat ik voel
•             Ik voel dat het goed of niet goed is, maar ik heb er geen woorden voor
•             Ik heb tegenstrijdige gevoelens en wil orde op zaken stellen
•             Ik weet wat ik zelf wil, maar ik ben ook bezig de meningen van mensen om mij heen
•             Ik voel wat ik wil, maar dat verbaast me of dat maakt me beschaamd

Hoe gaat het in zijn werk?
In een of meer gesprekken op korte termijn:

•  spreekt u eigen gevoelens en denkbeelden uit
•  maakt u onderscheid tussen de vruchtbare spanningen en belemmerende tegenstellingen
•  weegt u eigen denkbeelden en beslist u wat belangrijk en noodzakelijk is op dit moment en in de gegeven omstandigheden
•  wordt u begeleid bij al deze eigen klussen
•  wordt u de eigenaar van het resultaat dat alleen u met anderen kunt delen

U kunt binnen korte tijd spreken met een geestelijk verzorger door het aan te geven bij uw arts of verpleegkundige, door te mailen naar infodgv@lumc.nl of te bellen naar 071-5262740 (op weekdagen tussen 8.30- 17.00 uur. In het weekend en ’s nachts kan de afdeling een spoedoproep doen via de telefoondienst.

Verantwoording en achtergrond van de methode: Jack de Groot en Maria E.C. van Hoek, Contemplative Listening in Moral Issues: Moral Counseling Redefined in Principles and Method.  J Pastoral Care Counsel. 2017 Jun; 71(2): 106–113. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5518921/)