Een gesprek over een belangrijke keuze

Een behandeling als oplossing van een medisch probleem betekent niet altijd dat het leven eenvoudiger wordt. Een persoonlijke denktijd of een gesprek vaak op zijn plaats. Zeker als het besluit uw leven beïnvloedt. Morele counseling is de begeleiding van deze persoonlijke overweging. Het uitgangspunt hiervan is: het besluit garandeert geen goede afloop, maar de herinnering aan de zorgvuldige keuze troost blijvend.

Waarom? Wanneer?

•  Ik weet niet wat ik er van denken moet, terwijl er een standpunt wordt verwacht
•  Ik denk iets anders dan dat ik voel
•  Ik voel dat het goed of niet goed is, maar ik heb er geen woorden voor
•  Ik heb tegenstrijdige gevoelens en wil orde op zaken stellen
•  Ik weet wat ik zelf wil, maar ik ben ook bezig met de meningen van mensen om mij heen
•  Ik voel wat ik wil, maar dat roept verbazing of schaamte bij mij op

Uw resultaten

•  Ik ontdek een begaanbare weg
•  Ik weet waar het mij om gaat
•  Ik kan het in mijn eigen woorden zeggen
•  Ik ben overtuigd dat ik zorgvuldig handel

Hoe gaat het in zijn werk?

•  In een of meer gesprekken spreekt u uw argumenten helder uit.
•  U krijgt volop de gelegenheid om gedachten en gevoelens te verzamelen en te ordenen, maar gaat niet samen in discussie.
•  Weegt u eigen denkbeelden en beslist u wat belangrijk en noodzakelijk is op dit moment en in de gegeven omstandigheden
•  Uw gesprekspartner geeft alleen zijn mening als u er zelf om vraagt. De gespreksinhoud is alleen van u en is vertrouwelijk.
•  Dit moment van morele bezinning maakt het gesprek met uw behandelaar en omgeving gemakkelijker.

Hoe komen we in contact?

•  Geef uw behoefte aan een gesprek aan bij de arts of verpleegkundige
•  Of mail naar infodgv@lumc.nl
•  Of bel naar 071-5262740
   werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur
   bij spoed 24/7
•  Op korte termijn neemt een geestelijk verzorger contact met u op
•  Geestelijke verzorging is vrijwel altijd mogelijk, in het ziekenhuis en thuis