Een ritueel

U vindt ruimte voor wat u dierbaar is en kracht geeft.

U vindt veel ruimte voor persoonlijke stilte, bezinning, meditatie en gebed in het Stiltecentrum en de gebedsruimte voor moslims (beide op het Leidseplein, naast de roltrappen en het restaurant). Beide ruimtes zijn voor iedereen toegankelijk. In het stiltecentrum kunt u een kaars opsteken en uw gedachten en wensen opschrijven in een mooi boek. U vindt er elke week een bloemstuk dat kan inspireren.

U kunt op uw kamer tijd en ruimte nemen voor wat u dierbaar is en kracht geeft. Samen met een geestelijk verzorger nadenken over wat uw levensfilosofie of uw geloof zegt. En uw overtuiging vormgeven op een manier die bij u past in een persoonlijke ceremonie of creatief ritueel. Of doen wat u gewend bent zoals samen bidden, om zegen bidden of lezen uit een heilig boek, het ontvangen van de communie, de ziekenzegen of -zalving, het avondmaal op kamer en de gebeden bij het sterven.

De geestelijk verzorger kan helpen om een bezoek van de voorganger van uw eigen kerk of geloofsgemeenschap te regelen.

Het ziekenhuis organiseert gedenkmomenten. Eenmaal per jaar wordt in samenwerking met de dienst Maatschappelijk Werk een herdenking georganiseerd. Deze bijeenkomst is voor de ouders, verzorgers en familie van kinderen, die in het LUMC behandeld zijn geweest, en daar of thuis zijn overleden. Regelmatig is er in samenwerking met de afdeling Pathologie een gedenkmoment voor de nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld.