Een gesprek

Als u ziek bent, verliest u misschien wel uw gezondheid, maar u hoeft nooit uzelf te verliezen. In het gesprek met de geestelijk verzorger zijn troost en inzicht daarom het centrale doel.

Hoe gaat zo’n gesprek? Waarom is het uniek?

De geestelijk verzorger start een gesprek meestal heel eenvoudig: ‘Wat houdt u bezig?’ Terwijl u aandachtig luistert naar wat uzelf zegt:

  • vindt u steeds opnieuw uw eigen woorden
  • u ervaart dat de geestelijk verzorger instemmend luistert
  • u hebt de regie over de inhoud van het gesprek
  • er is geen vooroordeel of behandelplan

Alles kan vertrouwelijk aan de orde komen, zonder enig voorbehoud en zonder commentaar van uw gesprekspartner. Wat gebeurt er? Wat voel ik? Wat is de persoonlijke betekenis van deze feiten? Is het een nieuwe start of een breuk? Wat is de toekomst die ik wens?

Wat levert het op? 
Nadat u hebt verwoord wat u beweegt:

  • heeft u zicht op waar u nu staat en wat voor u belangrijk is
  • u hoeft niet aan uzelf overgelaten naar een begaanbare weg te zoeken. Als u zich onmachtig voelt, is er iemand die ondersteunt

Als u tijdens het gesprek informatie of advies wilt over de manier waarop mensen naar het leven kijken of het gelovig ervaren, dan kunt u dat zeggen. De geestelijk verzorger begint er niet ongevraagd over. Hetzelfde geldt voor uw wensen met betrekking tot rituelen of eredienst. 

Als u wilt weten of een gesprek voor u prettig zou zijn, kunt u vragen of een geestelijk verzorger op bezoek komt. Bij medewerkers vindt u de contactpersoon voor iedere afdeling. U vindt hier meer informatie over de verschillende geestelijk verzorgers. Op uw verzoek kan een afspraak gemaakt worden met de persoon van uw voorkeur.

De geestelijk verzorgers bezoeken u soms persoonlijk om u te informeren over de mogelijkheid van geestelijke verzorging. Dit gebeurt bij een ingrijpende behandeling, bij een ernstige prognose, bij chronische ziekte, bij een lang verblijf of bij een verblijf ver van huis. Ook uw begeleiders, zoals familie of mantelzorgers, kunnen een beroep op de geestelijk verzorgers doen.