Geestelijke verzorging

Geestelijke Verzorging biedt tijdens opname ondersteuning en begeleiding aan patiënten en naasten bij datgene wat een verblijf in het ziekenhuis oproept aan emoties, existentiële vragen en zingeving.