Research

Research in physical therapy is embedded in the scientific committee of the Department of Orthopedics, Rehabilitation Medicine and Physical Therapy (Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen, prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland). The main point of interest is evaluating the clinical effectiveness of different aspects of physical therapy. We also participate in scientific projects of other medical specialists within the LUMC. The aim is to have at least one PhD-student at a time.

We work in close cooperation with the department of Physical Therapy of the University of Applied Sciences in Leiden to facilitate student projects.

Promotieboeken Dienst Fysiotherapie

 Samenwerking met de Hogeschool Leiden is van belang om studentenprojecten te faciliteren die mogelijk als opmaat dienen voor grotere projecten. Het streven is om minimaal 1 promovendus vanuit het eigen team te hebben.

Keuzen m.b.t. het fysiotherapieonderzoek vinden plaats in overleg met de onderzoekscoördinator van de afdeling (Prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland). Onderzoeksvoorstellen vanuit de medewerkers van de Dienst Fysiotherapie of van derden worden door het diensthoofd besproken met de onderzoekscoördinator. Ook participatie in wetenschappelijke projecten bij andere (medische) specialismen wordt vooraf getoetst op mogelijkheden en kansen voor de Dienst Fysiotherapie. Financiering en substitutie naar Fte voor de werkvloer zijn hierin van essentieel belang om de dagelijkse patiëntenzorg niet in het gedrang te laten komen.