Patiëntenfolder

Bewegen en psychiatrische aandoeningen

Lees meer over bewegen en psychiatrische aandoeningen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Fysiotherapie.

Onze zorg

Wat is Bewegen en psychiatrische aandoeningen?

Indien u een psychiatrische aandoening heeft, kunt u problemen ervaren met bewegen in het algemeen. Dit kan zich onder andere uiten in:  

  • Moeite met initiatief nemen 
  • Moeite met doorzetten 
  • Algehele vermoeidheid 
  • Concentratieproblemen 
  • Moeite met het functioneren in een algemene ruimte 
  • Geen plezier meer hebben in het sporten

Echter het bewegen kan ook veel bieden.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Behoud van conditie en spierkracht tijdens opname op de afdeling Psychiatrie  

Mogelijk heeft u al ervaren dat uw conditie de laatste periode achteruitgegaan is. In een ziekenhuis wordt over het algemeen nog minder lichaamsbeweging van u verwacht, waardoor uw conditie en spierkracht mogelijk verder achteruitgaat. Tijdens uw opname is het daarom van belang dat u dagelijks in beweging blijft. Om dit te stimuleren kunt u bij ons 3x per week deelnemen aan oefentherapie in groepsverband, onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

Stemming en bewegen 

De hormonen die worden aangemaakt bij sport en beweging zorgen voor positieve gevoelens na het trainen. Er is bewijs dat als men 3x per week 30 minuten intensief beweegt, dat u dan een positieve bijdrage levert aan uw stemming.  U kunt het bewegen zien als onderdeel van uw klinische behandeling en herstel.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De oefengroep 

Door deel te nemen aan de oefengroep kunt u proberen om uw conditie, spierkracht en stemming te verbeteren. Tijdens de oefengroep wordt aandacht besteed aan conditietraining (hometrainer, crosstrainer en loopband) en spierkrachtoefeningen. Afsluitend is er ruimte voor stretches, ontspanningsoefeningen en spelvormen. De fysiotherapeut maakt en begeleidt het oefenprogramma, en zorgt dat het bij u past.   

De wandelgroep 

Om dagelijkse beweging te stimuleren organiseert de verpleging regelmatig een wandelgroep. Dit betekent dat u met uw medepatiënten met goed weer een wandeling buiten kan maken. Regelmatig wandelen levert ook een bijdrage aan uw conditie en kan eveneens een positief effect hebben op uw stemming.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Beperkingen in het bewegen 

Het kan zijn dat het bewegen in de oefengroep of wandelgroep niet voor u geschikt is. Dit kan zowel door lichamelijke of geestelijke beperkingen komen. Voordat u meegaat met de oefengroep zal de fysiotherapeut op de afdeling uw fysiek functioneren in kaart brengen. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden welke oefeningen wel of niet bij u passen. Ook tijdens de oefengroep zal de begeleidend therapeut de oefeningen aanpassen aan uw mogelijkheden.