Behandeling van scoliose met een Boston brace en kinderfysiotherapie

Bij een bezoek aan de orthopeed is er vastgesteld dat uw kind een (idiopathische) scoliose heeft. Als behandeling voor de scoliose is het dragen van een brace geadviseerd, ook wel Boston brace genaamd. Een Boston brace is een lichtgewicht korset van plastic wat je onder je kleding draagt.  Deze brace zal aangemeten worden door de orthopedisch instrumentmaker. Door een aantal jaar de brace goed te dragen kan vaak een operatie worden voorkomen.

In de folder "Behandeling van de Soliose met een Boston brace" wordt uitgelegd wat een scoliose is en wat het dragen van een brace inhoudt.

Verder staat er een schema voor het wennen aan de brace in en wordt de begeleiding van de fysiotherapie in deze folder beschreven.