Patient and care

De fysiotherapeuten van het LUMC bieden hulp aan patiënten na verwijzing van een arts binnen het LUMC. Voor een beperkt aantal klachten wordt poliklinische hulp geboden.

Ondersteuning bij lopen

Polikliniek 

De polikliniek Fysiotherapie heeft een kleine capaciteit: een éénmalig consult of behandeling is alleen mogelijk voor een beperkt aantal indicaties. Artsen binnen het LUMC kunnen via een verwijzing de expertise van onze fysiotherapeuten aanvragen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Dienst Fysiotherapie.

Wij zijn betrokken bij:

  • multidisciplinaire samenwerking bij de artrosepoli, scoliosepoli en de algemene pediatriepoli.
  • diagnostiek van complexe (topklinische / topreferente) vraagstukken voor aandoeningen van het bewegingsapparaat. Er zijn samenwerkingsverbanden voor neonatologie, juveniele artritis, neuromusculaire aandoeningen bij kinderen en jong volwassenen, plexus brachialisletsels, chronische pijn, schouderklachten, chronische buikpijn;
  • behandeling van complexe of topreferente aandoeningen van het bewegingsapparaat waarvoor in de 1e lijn geen of onvoldoende kennis of faciliteiten aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn schouderklachten, juveniele artritis en osseointegratieprothese;
  • pre-operatieve screening en informatie voor hoogrisicopatiënten;

Kliniek: fysiotherapeutische zorg bij (dag)opname

Man loopt onder begeleiding langs loopbrugDe Dienst Fysiotherapie biedt fysiotherapeutische zorg aan alle patiënten op een verpleegafdeling of dagbehandelingsafdeling die opgenomen zijn in het LUMC met enkelvoudige of complexe zorgvragen met betrekking tot het bewegend functioneren . Over de indicaties en het verwijsbeleid zijn met de afdelingen binnen het LUMC afspraken gemaakt.

De fysiotherapeut kan tijdens uw opname in het LUMC  problemen met bewegen inventariseren en een behandelplan opstellen. Bij een langdurige opname wordt de behandeling vroegtijdig gestart om de zelfstandigheid van de patiënt te bevorderen en de ligduur in het LUMC te verkorten. Zo nodig wordt de patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis overgedragen aan een collega-fysiotherapeut in een andere instelling of in de 1e lijn.