Openheid publieksinformatie

Proefdieren zijn nog steeds onmisbaar voor het biomedisch onderzoek. Het LUMC is zich er terdege van bewust dat het gebruik van dieren voor biomedisch onderzoek onderwerp is van maatschappelijk debat. De kwaliteit van het debat is gebaat bij de beschikbaarheid van relevante informatie. Het LUMC neemt haar verantwoordelijkheid en draagt door haar publicaties bij aan deze informatievoorziening.

3V's

Het LUMC geeft in de uitvoering van haar beleid nadrukkelijk aandacht aan de 3V's van Vervanging, Vermindering en Verfijning. De informatie over dierproeven op de LUMC-website is een belangrijk middel om continu actuele informatie ter beschikking te stellen.

Suggesties?

Heeft u suggesties voor verbetering van onze informatievoorziening? Stuur dan een mail naar: pdc-bedrijfsbureau@lumc.nl onder vermelding van “suggestie voor verbetering informatie diergebonden onderzoek”.