De leerstoel van Jan-Bas Prins

Prof. Jan-Bas Prins is sinds  1 augustus 2016 hoogleraar Proefdierwetenschappen aan het LUMC. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven. Ook ziet hij het als zijn opdracht om helder en eerlijk te vertellen wat dierproeven inhouden.

“De medische wetenschap kan nog niet zonder dierproeven”, legt Prins uit. “Maar we moeten wel blijven werken aan manieren om dierproeven te vervangen, te verminderen en te verfijnen.” Deze drie thema's staan ook centraal in het proefdierkundig onderwijs dat hij geeft in verschillende fasen van onder andere de opleiding Geneeskunde.

Invloed van licht

Naast onderwijs richt Prins zich op onderzoek. Bijvoorbeeld naar de invloed van de huisvesting en verzorging op het welzijn van proefdieren en daarmee ook op de onderzoeksresultaten. Prins: “Zo kan schoonmaken van een kooi, maar ook de hoeveelheid licht die in een kooi valt, invloed hebben op bijvoorbeeld de hoeveelheid stresshormonen in het bloed en daardoor op de resultaten van testen.” 

Mening vormen

We moeten de discussie over het belang van dierproeven blijven voeren, zegt Prins. “Daarbij is het belangrijk dat mensen hun mening kunnen vormen op basis van feiten. Een bezoek aan het proefdiercentrum kan daarbij helpen. We geven rondleidingen en doen projecten met scholieren. Juist om mensen te laten zien hoe het hier gaat en waarom.” 

Meer weten over deze leerstoel? Lees dan ook vooral de oratie van Jan-Bas Prins, die hij op 12 mei 2017 uitsprak.