Aantal dierproeven

Hoeveel dierproeven doet het LUMC?

Sinds haar oprichting in 2003 rapporteert het LUMC jaarlijks aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het aantallen dierproeven dat in het voorgaande jaar is gedaan. Iedere dierproef is één dier dat in een proef is gebruikt. 

In onderstaande figuren staan de aantallen dierproeven en proefdieren van de afgelopen 5 jaar. 


Op 18 december 2014 trad de herziene Wet op de dierproeven in werking en veranderde de systematiek van de registratie. Dit is één van de oorzaken voor de lagere aantallen dierproeven in de jaren na 2014.  Ook de aantallen proefdieren zijn gedaald. Dit is onder andere het gevolg van lagere aantallen dieren die in eigen beheer gefokt zijn. 

De zebravis als diermodel

Onderzoekers van het LUMC doen ook onderzoek met zebravissen. Zij doen dat binnen de zebravis faciliteit van de Universiteit Leiden. In het kader van verantwoord proefdierbeheer streven het LUMC en de UL ernaar elkaars faciliteiten en kennis en kunde zoveel mogelijk te delen. De verwachting is dat het aantal zebravissen dat gebruikt wordt voor onderzoek verder zal toenemen. In 2017 werden door het LUMC 25 dierproeven met zebravissen geregistreerd.