Projecten

Gezond en Gelukkig Den Haag

In Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)  werken zorg- en welzijnsaanbieders, de gemeente Den Haag en zorgverzekeraars samen om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een regionaal netwerk van gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners in de Stichting Transmurale Zorg, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse burger zich zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. Voor een uitgebreide beschrijving van GGDH kijk hier.

LUMC Campus Den Haag ondersteunt met data via ELAN-GGDH

GGDH wordt door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) op de LUMC-Campus Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ondersteund met de data-infrastructuur van ELAN-GGDH. In ELAN-GGDH delen niet alleen huisartsen, maar ook de ziekenhuizen, de gemeente en in de toekomst ook andere zorgverleners gepseudonimiseerde gegevens met het CBS als “trusted third party”. Dankzij het CBS kunnen deze gepseudonimiseerde gegevens nog verder worden verrijkt met gegevens die CBS al onder haar hoede heeft, zoals huishoudsamenstelling en inkomen. Voor informatie over de beschikbare gegevens ga naar ELAN-GGDH.Doelstelling ELAN-Gezond en Gelukkig Den Haag

◾Beschrijft en verklaart verschillen tussen de Haagse wijken op basis van de gekoppelde gegevens;
◾Monitort en evalueert interventies zoals deze binnen GGDH worden ingezet;
◾Ondersteunt GGDH door het ontwikkelen van en kiezen voor de juiste interventies op basis van de verzamelde data;
◾Vormt een kennis- en coördinatiecentrum voor het vormgeven van Population Health Management. 

Uitkomsten project

Door deze gegevens veilig samen te brengen kan inzicht verkregen worden in de verschillen tussen de Haagse wijken, kunnen oorzaken daarvoor in beeld worden gebracht en vinden we aanknopingspunten voor gerichte maatregelen om de gezondheid van Hagenaars te verbeteren. Daardoor kunnen interventies op verschillende terreinen beter vormgegeven en geëvalueerd worden, aan de hand waarvan zich een ‘lerend gezondheidssysteem’ ontwikkelt. Zo maken onder andere ook de projecten Haagse Vaten, Intense en Healthy Heart gebruik van de gegevens en op deze basis gaan zorgaanbieders, en gemeente ondersteund door de LUMC-Campus Den Haag, de uitdagingen in de stad samen aan.

Meer informatie

Meer weten over het project ELAN GGDH? Neem dan contact op met dr. Jeroen N. Struijs.