Doneren als particulier

Onderzoek is intensief en kostbaar. Dankzij de donaties van onze donateurs kunnen wij ernstige en complexe ziektes dichter bij genezing brengen. Ongeacht de omvang van uw donatie kunt u zelf bepalen welk onderzoeksproject u wilt steunen. Uw gift komt volledig ten gunste van het door u gekozen onderzoeksproject. Helpt u mee?

De Bontius Stichting heeft een ANBI status, dit betekent dat u uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden. Er zijn verschillende manieren om te doneren: 

Eenmalige gift

Iedere gift draagt bij aan de onderzoeksprojecten van het LUMC hoe klein of hoe groot ook. Dankzij de bijdrage van onze donateurs kunnen wij ernstige en complexe ziekte dichterbij genezing brengen.   

Ja, ik steun wetenschappelijk onderzoek van het LUMC

Structureel doneren

Bij een structurele donatie geeft u een machtiging af voor het maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks incasseren van een donatie. U kunt deze machtiging te allen tijde stop zetten door contact met ons op te nemen. Door structureel te doneren zorgt u ervoor dat de Bontius Stichting langere tijd de zekerheid heeft van uw gift. Ook kunnen we u gedurende het gehele project blijven betrekken bij de voortgang.

Periodiek schenken

Door te kiezen voor periodiek schenken geeft u de Bontius Stichting voor ten minste 5 jaar lang de zekerheid van uw steun. Hierbij kunt u kiezen voor een algemene gift, of voor het toekennen van uw schenking aan een specifiek project. 

Periodieke giften kunt u vastleggen in een onderlinge schenkings-overeenkomst. Deze kunt u hier downloaden. Wilt u dat het bedrag automatisch bij u wordt afgeschreven, dan kunt u deze betalingsvolmacht invullen. De volmacht wordt pas wettelijk geldig als u deze afdrukt, ondertekent en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs opstuurt naar: LUMC Bontius Stichting, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Fonds op naam 

Vanaf €100.000 is het mogelijk om een fonds op te richten waarbij u in overleg het doel vastlegt. U kunt een Fonds op Naam alleen of samen met anderen opzetten. Graag maken we een persoonlijke afspraak met u om ervoor zorg te dragen dat uw wensen binnen de beleidskaders van het LUMC gerealiseerd kunnen worden. U kunt ons bereiken via 071 526 4489 of per mail

Contact

U kunt ons bereiken via bontiusstichting@lumc.nl of telefonisch via 071 - 526 57 49 of 071 - 526 25 54.