Doneer als bedrijf

Iedere gift is uniek en levert een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek voor patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project het bestemd is, of dat u het algemeen aan de Bontius Stichting doneert. In het laatste geval gaat uw schenking naar het onderzoek waar deze het meest nodig is.

De Bontius Stichting heeft een ANBI status, dit betekent dat u uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012 liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. 

Neem contact op met de Bontius Stichting om de mogelijkheden te bespreken, via bontiusstichting@lumc.nl of telefonisch via 071 - 526 57 49 of 071 - 526 25 54.