Over de Bontius Stichting

Verantwoording

Inzicht in ons beleid, ons werk en onze regels en cijfers

ANBI

De Bontius Stichting is een door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt als donateur uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Jaarverslagen 

Richtlijnen en gedragscodes

De Bontius Stichting vindt transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goede doelen branche belangrijk.

Klachtenprocedure

De Bontius Stichting heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Denk daarbij aan klachten over onze dienstverlening of communicatie. U leest de klachtenprocedure hier.

Meldingsprocedure

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent bejegend, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het patiëntenservicebureau van het LUMC. U vindt hier meer informatie.