Over de Bontius Stichting

Verantwoording en Gedragscodes

Inzicht in ons beleid, ons werk en onze regels en cijfers

ANBI

De Bontius Stichting is een door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt als donateur uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslagen 

Richtlijnen en gedragscodes

De Bontius Stichting vindt transparantie en naleving van gedragsregels en wetgeving van de goede doelen branche belangrijk.