Over de Bontius Stichting

Organisatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk. Hiertoe is de Bontius Stichting opgericht. Alle middelen die door de stichting worden geworven, zijn bestemd voor onderzoeksactiviteiten van het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Gerardus Bontius 1536-1599

De Leidse Universiteit kent een lange traditie op medisch-wetenschappelijk terrein. De naam van de Bontius Stichting herinnert daaraan. Een eerbetoon aan de eerste hoogleraar geneeskunde, Gerardus Bontius.

Bestuur

Dr. A.H.E.M. Wellink, voorzitter
Mr. J.R. Brakema
Prof. dr. F.C. Breedveld
Prof. dr. A.J. Rabelink
Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
Drs. W. Weijland

"Het LUMC is een organisatie waar zeer gewetensvol en op hoog niveau onderzoek wordt verricht. De Bontius Stichting maakt het mogelijk om getalenteerde onderzoekers nog meer ruimte te geven voor hun belangrijke werk. Voor mij een genoegen om daar bij betrokken te zijn."

Dr. A.H.E.M. Wellink
Voorzitter bestuur Bontius Stichting

  • Jaarverslagen