Samenwerkingsverbanden

De afdeling Anesthesiologie werkt binnen het LUMC en de Universiteit Leiden samen met de volgende afdelingen.

Afdeling Verloskunde

Samenwerking binnen de door ZonMW gesubsidieerde RAVEL studie naar de kosten-effectiviteit van intraveneuze pijnstilling met remifentanil vs epidurale analgesie tijdens de bevalling.

Afdeling Radiologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Center for Human Drug Research

Studies richten zich op de connectiviteit in het brein (gemeten met resting-state fMRI) tijdens de toediening van anesthetica en pijnstillers. Dit onderzoek is belangrijk om dat het de langetermijnseffecten van anesthetica en pijnstillers betsudeert in een verouderende patiënten populatie.

Farmacologie (LACDR)

Dit onderzoek richt zich op de effecten van anesthetica en analgetica in patiënten met morbide obesitas. Het onderzoek richt zich op zowel de farmacokinetische en dynamische aspecten van pijnstillers.

3 Tesla MRI-scanner voor wetenschappelijk onderzoek
Leiden/Amsterdam Center for Drug Research