Effecten van anesthesie op de cardiale en respiratoire regulatie

Hypoxie onderzoekHet cardiovasculair system staat aan tal van externe stimuli bloot in de perioperatieve fase, zoals stress/inflammatie, hypoxie/hypercapnie, anesthetica/analgetica. In deze onderzoekslijn richten wij ons op de ademregulatie, vooral de ademhaling tijdens hypoxie, en het pulmonale vaatbed, vooral de hypoxische pulmonale vasoconstratie (HPV).

HPV treedt op indien de longen worden blootgesteld aan hypoxie en is een belangrijke reflex om ventilatie en perfusie op elkaar af te stemmen. Mechanismen van en de interactie met experimentele medicatie wordt  onderzocht.