Acute en chronische pijn

Het effect van opioïde en non-opioïde analgetica (pijnstillers) en lokaal anesthetica wordt in klinische en preklinische setting onderzocht in patiënten en gezonde vrijwilligers. Recente studies richten zich op het anestheticum ketamine dat in lage dosering zijn anesthetische werking mist maar wel een potente pijnstiller is. In patiënten met CRPS-1 (Complex Regionaal Pijnsyndroom Type 1) werd ketamine succesvol toegepast. Een recente lijn richt zich op het induceren van endogene pijnstilling via de activatie van endogene inhibitie van pijn. Een nieuwe ontwikkeling is de behandeling van chronische pijn met het EPO analoog ARA290. ARA290 wordt op dit moment ingezet in de behandeling van neuropathische pijn (= zenuwschadepijn).

Samenwerkingsverbanden
Internationale contacten