Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)

Een Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) is een specifieke centraal veneuze catheter. Een PICC is een catheter die in het kuiltje aan de binnenkant van de elleboog van de arm wordt ingebracht of hoger op de bovenarm. De catheter wordt in een perifeer bloedvat opgeschoven naar bijvoorbeeld de bovenste holle ader.PIC-catheter

Een PIC-catheter is geschikt voor langdurige toediening (tot een jaar) van intraveneuze medicatie maar ook voor totale parenterale voeding.

Wanneer u een PIC-catheter heeft gekregen zouden wij graag willen vernemen hoe dit u bevallen is. Wij willen u vragen de onderstaande link te gebruiken om een vragenlijst in te vullen. Het duurt maximaal 5 minuten om de gehele vragenlijst in te vullen. Door het invullen kunt u ons helpen de service te verbeteren. Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.