Visie

Het LUMC biedt onderwijs, opleidingen en cursussen aan die vernieuwend zijn zowel wat betreft inhoud als wat betreft vorm. Centraal staat daarbij dat de inhoud is gebaseerd op ontwikkelingen in wetenschap, zorg en maatschappij. De vorm van het onderwijs volgt (kritisch) de ontwikkelingen in de onderwijskunde. Het LUMC heeft wat beide aspecten betreft een initiërende rol in de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR).

De opleidingen van het LUMC richten zich op beroepsbeoefenaren die zich bewust zijn van de context waarin zij functioneren; zowel maatschappelijk, wat betreft de organisatie, als wat betreft de andere disciplines waarmee wordt samengewerkt.

Het LUMC gaat daarbij uit van een volwassen relatie met studenten / cursisten. Beide partijen hebben hun verantwoordelijkheid; studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, docenten hebben de verantwoordelijkheid dit leerproces optimaal te faciliteren. Planning en roostering, voorlichting, studiebegeleiding en dergelijke faciliteiten worden door het LUMC goed verzorgd. Het LUMC zorgt voor een plezierig, stimulerend en uitdagend leerklimaat dat aanzet tot een leven lang leren.

Om bovenstaande te realiseren werkt het LUMC actief samen en wisselt uit met organisaties en instituten binnen en buiten Nederland. Een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de visie is weggelegd voor de divisies. Zij zetten enthousiaste en gekwalificeerde docenten in voor het onderwijs en bemensen de diverse commissies in de onderwijsorganisatie.