Medische vervolgopleidingen

Competentieontwikkeling/ discipline overstijgend onderwijs

Regionaal aanbod

De opleiding van medisch specialisten is gericht op het verwerven van algemene (CanMEDS) en specialisme gebonden competenties. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling worden door de OOR Leiden regionaal discipline overstijgende cursussen georganiseerd en gefinancierd. 

Lees meer over het gezamenlijk regionaal aanbod discipline overstijgend onderwijs 

Lokaal aanbod

De individuele opleidingsinstellingen hebben vaak ook een eigen aanbod van discipline overstijgend onderwijs. Dit aanbod wordt kosteloos opengesteld voor aios uit de andere opleidingsinstellingen in de OOR Leiden (tenzij anders vermeld).