Afdeling

Medische psychologie

Patiënten van het LUMC kunnen verwezen worden voor medisch psychologische zorg. Bijvoorbeeld bij psychische problemen na een ingrijpende operatie of bij een ziekte of aandoening. Er is psychologische zorg voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De zorg is kosteloos. Onderwijs wordt gegeven aan studenten geneeskunde en assistenten in opleiding tot specialist (AIOS). Ook worden klinisch ...
Patiënten van het LUMC kunnen verwezen worden voor medisch psychologische zorg. Bijvoorbeeld bij psychische problemen na een ingrijpende operatie of bij een ziekte of aandoening. Er is psychologische zorg voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De zorg is kosteloos. Onderwijs wordt gegeven aan studenten geneeskunde en assistenten in opleiding tot specialist (AIOS). Ook worden klinisch (neuro)psychologen en gezondheidszorgpsychologen in het LUMC opgeleid en wordt er (mee)gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.
Patiëntenzorg

Het LUMC heeft geen centrale afdeling Medische psychologie. De psychologen zijn aangesteld bij verschillende (maar niet alle) afdelingen. Er is psychologische behandeling mogelijk als u verwerkings- en aanpassingsproblemen heeft en psychische problemen die met uw ziekte te maken hebben. Zoals angsten, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten of seksuele problemen.

Zorg en behandeling

De medische psychologische zorg in het LUMC bestaat uit diagnostiek en behandeling. Er kan een wachttijd of wachtlijst zijn. We doen eerst psychologisch onderzoek en brengen uw klachten en functioneren in kaart. Zo nodig nemen we ook vragenlijsten en testen af en doen we verder onderzoek. We bespreken de resultaten vervolgens met u en u krijgt mogelijk ook behandeladvies. Een behandeling bestaat uit gesprekken gericht op het verbeteren van het functioneren. Bijvoorbeeld om beter met de ziekte of aandoening om te gaan en ingrijpende ervaringen te verwerken.

Psychologen per afdeling

Waarom kan psychologische zorg nodig zijn? 

Een ziekte hebben, medisch onderzoek en behandeling kunnen ingrijpend zijn voor u of uw omgeving en vergen veel van uw aanpassingsvermogen. De psychologen bieden behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziekte gerelateerde psychische klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld angsten, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten of seksuele problemen zijn.

Welke psychologische zorg wordt er geboden?

Waarom kan psychologische zorg nodig zijn? 

Een ziekte hebben, medisch onderzoek en behandeling kunnen ingrijpend zijn voor u of uw omgeving en vergen veel van uw aanpassingsvermogen. De psychologen bieden behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziekte gerelateerde psychische klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld angsten, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten of seksuele problemen zijn.

Welke psychologische zorg wordt er geboden?

Psychologische zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling.Deze zorg is kosteloos. Er kan een wachttijd of wachtlijst zijn.

1. Diagnostiek
Diagnostiek is het in kaart brengen van uw klachten en functioneren. Aanvullend kunnen we vragenlijsten afnemen en testen bij u doen. Zijn er tekenen dat uw denken, geheugen of concentratie achteruitgaan? Dan doen we neuropsychologisch onderzoek. De resultaten van het diagnostisch onderzoek bespreken we met u. Mogelijk geven we ook een behandeladvies.

2. Behandeling
Een behandeling bestaat uit gesprekken gericht op het verbeteren van uw functioneren. Het doel kan bijvoorbeeld zijn leren omgaan met de gevolgen van een (chronische) ziekte of erfelijke aandoening. Of het verwerken van ingrijpende ervaringen rondom uw medische situatie.

Psychologische zorg kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren met medische problematiek in combinatie met bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen of emotionele/gedragsproblemen, kunnen terecht bij een kinder-/jeugdpsycholoog. Zij richten zich op het kind, de jongere en kunnen ook ouders betrekken bij de behandeling. 

Onderwijs

Onze psychologen verzorgen binnen en buiten het LUMC onderwijs in de Medische Psychologie. Daarnaast werken psychologen bij het Onderwijs Expertise Centrum (OEC). Zij houden zich uitsluitend bezig met adviseren over, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. Het accent ligt hierbij op:

  • verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden;
  • vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie.

Onze psychologen verzorgen binnen en buiten het LUMC onderwijs in de Medische Psychologie. Daarnaast werken psychologen bij het Onderwijs Expertise Centrum (OEC). Zij houden zich uitsluitend bezig met adviseren over, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. Het accent ligt hierbij op:

  • verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden;
  • vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie.

De website is nog steeds in ontwikkeling. In de tweede fase vermelden we per afdeling welk soort onderwijs wordt gegeven.

Research

Binnen de Medische Psychologie LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar:

  • Psychosociale aspecten van lichamelijke aandoeningen;
  • Rol van psychologische factoren bij gezondheid en ziekte;
  • Toepassing van psychologische interventies.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar specifieke symptomen van lichamelijke en psychische aandoeningen. Dit om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de gevolgen en hierop te kunnen handelen. Psychologen zijn betrokken bij meerdere onderzoeksgebieden en publiceren regelmatig hun bevindingen.

Binnen de Medische Psychologie LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar:

  • Psychosociale aspecten van lichamelijke aandoeningen;
  • Rol van psychologische factoren bij gezondheid en ziekte;
  • Toepassing van psychologische interventies.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar specifieke symptomen van lichamelijke en psychische aandoeningen. Dit om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de gevolgen en hierop te kunnen handelen. Psychologen zijn betrokken bij meerdere onderzoeksgebieden en publiceren regelmatig hun bevindingen.

De website is nog steeds in ontwikkeling. In de tweede fase vermelden we per afdeling welke onderzoeksthema’s er zijn.

Over de afdeling

Contact

Vragen of meer informatie?

Neem bij voorkeur contact op met de afdeling waar u bekend bent. Zie hieronder het overzicht van de afdelingen met psychologische zorg. Als u op de afdeling klikt komt u bij de contactgegevens.

Komt u er niet uit of heeft u een andere vraag? Mail het secretariaat Medische Psychologie via e-mail: medische_psychologie@lumc.nl