Hematologieklapper

Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®)

Welkom op de pagina over Desmopressine (DDAVP, Minrin®, Octostim®).

Synthetisch analoog van antidiuretisch hormoon (ampullen met 4 microgram/ml). Het geeft een stijging van Von Willebrand factor (VWF) en factor VIII gehalte van ongeveer 2-4 maal de uitgangswaarde. Het effect van DDAVP dient bij elke patiënt minstens eenmaal gecontroleerd te worden, aangezien er grote interindividuele variatie is qua respons. 

Bij VWF of factor VIII concentratie < 0.10 U/ml zal de werking van DDAVP doorgaans ineffectief zijn wegens een te geringe stijging van VWF en factor VIII concentratie.

Synthetisch analoog van antidiuretisch hormoon (ampullen met 4 microgram/ml). Het geeft een stijging van Von Willebrand factor (VWF) en factor VIII gehalte van ongeveer 2-4 maal de uitgangswaarde. Het effect van DDAVP dient bij elke patiënt minstens eenmaal gecontroleerd te worden, aangezien er grote interindividuele variatie is qua respons. 

Bij VWF of factor VIII concentratie < 0.10 U/ml zal de werking van DDAVP doorgaans ineffectief zijn wegens een te geringe stijging van VWF en factor VIII concentratie.

Dosis 

DDAVP (Minrin®) 0.3 µg/kg lichaamsgewicht i.v. (toegediend in 50 ml NaCl 0.9% in 30 minuten) 

DDAVP neusspray (Octostim®, 1.5 mg/ml) één pufje à 150 µg in elk neusgat

Indicaties bij bloedingen of electieve ingrepen 

  • Bij milde hemofilie A kan desmopressine worden gegeven in plaats van factor VIII concentraat 
  • Draagsters van hemofilie A 
  • Ziekte van Von Willebrand type 1 en eventueel type 2 (gecontraïndiceerd bij type 2B ivm induceren tromcytobopenie) 

Cave: uitputting van het effect van DDAVP na herhaalde toediening; kans op hyponatriëmie (advies vochtintake te beperken en alcohol vermijden); contra-indicatie bij zwangere vrouwen (teratogeniteit onbekend). Daarnaast zou DDAVP gebruik tijdens de zwangerschap ook tot hyponatriëmie bij moeder of kind kunnen leiden, een premature partus kunnen uitlokken door het effect van oxytocine na te bootsen en intra-uteriene groeivertraging kunnen veroorzaken door verminderde bloeddoorstroming van de placenta. 

Verder ook terughoudend zijn met het gebruik bij patiënten met coronairinsufficiëntie.