Afdeling

Trombose en Hemostase

De afdeling Trombose en Hemostase en Vasculaire Geneeskunde behandelt patiënten met aandoeningen van de bloedstolling en bloedvaten. Het Expertisecentrum voor hemofilie en aanverwante aandoeningen LUMC-Hagaziekenhuis is verbonden aan deze afdeling. Hier worden patiënten met bloedingsneiging behandeld. Bijvoorbeeld mensen met hemofilie en de ziekte van Von Willebrand. De afdeling Trombose en ...
De afdeling Trombose en Hemostase en Vasculaire Geneeskunde behandelt patiënten met aandoeningen van de bloedstolling en bloedvaten. Het Expertisecentrum voor hemofilie en aanverwante aandoeningen LUMC-Hagaziekenhuis is verbonden aan deze afdeling. Hier worden patiënten met bloedingsneiging behandeld. Bijvoorbeeld mensen met hemofilie en de ziekte van Von Willebrand. De afdeling Trombose en Hemostase doet onderzoek en verzorgt onderwijs en nascholing op dit gebied.
Patiëntenzorg

Binnen de afdeling Trombose en Hemostase en Vasculaire Geneeskunde worden patiënten met aandoeningen van de bloedstolling en bloedvaten onderzocht en behandeld. De afdeling behandelt bijvoorbeeld patiënten met:

  • Hemofilie
  • De ziekte van Von Willebrand of andere erfelijke bloedingsziektes
  • Trombose
  • Hypertensie
  • Hoog cholesterol
  • Atherosclerose
  • Vasculitis

Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van deze aandoeningen.

Bloedstolling en bloedvaten

De bloedstolling speelt een belangrijke rol in ons lichaam. Om goed te kunnen stromen moet bloed in de bloedvaten vloeibaar blijven, maar zodra een bloedvat beschadigd raakt moet het bloed stollen om te voorkomen dat er te veel bloed verloren gaat. Wanneer bloed niet goed stolt kan dit leiden tot ongewenst en overmatig bloeden. Deze afwijkingen zijn vaak erfelijk, zoals de bloederziekte hemofilie of de ziekte van Von Willebrand, maar soms ontstaan ze pas later in het leven.

De bloedstolling speelt een belangrijke rol in ons lichaam. Om goed te kunnen stromen moet bloed in de bloedvaten vloeibaar blijven, maar zodra een bloedvat beschadigd raakt moet het bloed stollen om te voorkomen dat er te veel bloed verloren gaat. Wanneer bloed niet goed stolt kan dit leiden tot ongewenst en overmatig bloeden. Deze afwijkingen zijn vaak erfelijk, zoals de bloederziekte hemofilie of de ziekte van Von Willebrand, maar soms ontstaan ze pas later in het leven.

Soms stolt bloed echter juist te goed en kunnen er bloedstolsels ontstaan die niet gewenst zijn en bloedvaten kunnen afsluiten. Een voorbeeld hiervan is een trombosebeen of een longembolie (een bloedprop in de longen). Bij afsluitingen van de slagaders kunnen er infarcten ontstaan (bijvoorbeeld herseninfarct of hartinfarct). Hierbij spelen aandoeningen die een invloed hebben op de vaatwand een belangrijke rol (hoog cholesterol, hoge bloeddruk).

Deze aandoeningen van de bloedstolling en bloedvaten hebben in het LUMC speciale aandacht. Binnen de afdeling Trombose en Hemostase worden patiënten met deze aandoeningen onderzocht en behandeld. Ook wordt veel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied verricht, zodat mogelijk uw medewerkwerking aan een onderzoek op dit gebied gevraagd kan worden.

Expertisecentrum voor hemofilie

Het LUMC en het Hagaziekenhuis vormen samen  het erkende hemofiliebehandelcentrum LUMC-Hagaziekenhuis. Patiënten met hemofilie (erfelijk of verworven), de ziekte van Von Willebrand en andere (erfelijke) bloedingsziektes worden hier behandeld.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse artsen die binnen het hemofiliebehandelcentrum bij de hemofiliebehandeling zijn betrokken om het beleid af te stemmen en individuele patiënten te bespreken. Nadat een diagnose is gesteld of bevestigd wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling zal vrijwel volledig poliklinisch plaatsvinden. Patiënten kunnen zichzelf thuis stollingsmedicijnen toedienen om bloedingen te voorkomen of juist op het moment van een bloeding. Zo nodig kan dit ook in het behandelcentrum plaatsvinden.

Voor patiënten waarbij nog geen diagnose is vastgesteld, maar waarbij wel vermoed wordt dat er een bloedingsneiging bestaat, is er een speciaal spreekuur voor onderzoek hiernaar.

Polikliniek Trombose, Hemostase en Vasculaire Geneeskunde

Trombose polikliniek

Voor patiënten met een verhoogde neiging tot vorming van bloedstolsels is er een speciale trombose polikliniek die zich richt op patiënten die een trombosebeen, slagadertrombose of longembolie hebben doorgemaakt. Ook kunnen patiënten hier advies krijgen over onderzoek naar (erfelijke) tromboseneiging en betreffende allerlei vragen over behandeling met antistollingsmedicijnen en het gebruik van anticonceptie in relatie tot trombose.

Trombose polikliniek

Voor patiënten met een verhoogde neiging tot vorming van bloedstolsels is er een speciale trombose polikliniek die zich richt op patiënten die een trombosebeen, slagadertrombose of longembolie hebben doorgemaakt. Ook kunnen patiënten hier advies krijgen over onderzoek naar (erfelijke) tromboseneiging en betreffende allerlei vragen over behandeling met antistollingsmedicijnen en het gebruik van anticonceptie in relatie tot trombose.

Vasculaire polikliniek

Voor patiënten met een verhoogd cholesterol, met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of met verhoogde bloeddruk (hypertensie) is er een speciale polikliniek vasculaire ziekten die zich richt op diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen. Patiënten kunnen hier ook advies krijgen over onderzoek naar (erfelijk) verhoogd cholesterol (familiaire hypercholesterolemie) en over de verandering van leefgewoonten die leiden tot de bovengemelde aandoeningen.

Onderwijs

De afdeling Trombose en Hemostase participeert in de Bachelor- en Master opleiding Geneeskunde en de Bachelor- en Master opleiding Biomedische Wetenschappen. Daarnaast wordt onderwijs verzorgd voor arts-assistenten, verpleegkundigen (in opleiding) en diverse specialistische vervolgopleidingen. Ook worden landelijke en regionale nascholingscursussen georganiseerd.

Research

Changes in blood coagulation may lead to thrombosis on the one hand and bleeding disorders on the other. Our research focuses on the mechanistic understanding, diagnosis, prognosis, treatment, and prevention of coagulation disorders. We perform clinically oriented patient studies, epidemiological studies, preclinical research on the basic mechanisms of coagulation, and translational studies that bring novel management strategies from the laboratory to the clinic.

Research programs

Our overarching goal is to decrease the burden of coagulation disorders on an individual and societal level. To this end, we aim to increase our knowledge and improve patient outcomes through novel management approaches. For this purpose, we have implemented the following research programmes:

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van een van de poliklinieken.
Het overzicht van alle poliklinieken en telefoonnummers vindt u hier

Interne Geneeskunde

Locatie: C-07-Q, routenr. 222
Postzone: C-07-Q
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Polikliniek

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van een van de poliklinieken.
Het overzicht van alle poliklinieken en telefoonnummers vindt u hier

Interne Geneeskunde

Locatie: C-07-Q, routenr. 222
Postzone: C-07-Q
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Stafcentrum Endocrinologie

Voor het maken of wijzigen van patiëntafspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Endocrinologie/Diabetes via telefoonnummer 071-526 3505 (tussen 09.00-12.00)

Telefoonnummer stafcentrum: 071-526 3082 
E-mail: endo.secretariaat@lumc.nl
Locatie: C-07-Q-44, routenr. 222
Postzone: C-07-Q

Stafcentrum Nierziekten

Telefoonnummer secretariaat: 071-526 2148
E-mail: stafnier@lumc.nl
Locatie: C-07-Q-036, routenr. 222
Postzone: C-07-Q

Stafcentrum Ouderengeneeskunde

Telefoonnummer secretariaat: 071-526 6640
E-mail: ouderengeneeskunde@lumc.nl
Locatie: C-07-Q-044, routenr. 222
Postzone: C-07-Q

Stafcentrum Trombose en Hemostase

Telefoonnummer secretariaat: 071-526 1893
Locatie: C-07-Q-14, routenr. 222
Postzone: C-07-Q