Tentoonstelling ArtScience: Forms of symbiosis

7 juli 2022
leestijd
Galerie LUMC presenteert vanaf 14 juli tot 21 augustus de tentoonstelling ArtScience; forms of symbiosis. Gastcurator Anastasia Loginova stelde de tentoonstelling samen uit werk van studenten en alumni van de ArtScience Interfaculteit aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

De virtuele tentoonstelling Onderhuids, gemaakt door studenten van de Honoursclass Kijken is de (genees)kunst, is ook onderdeel van deze tentoonstelling.

Met interactieve installaties, video’s en performances onderzoeken zeven multidisciplinaire kunstenaars de relatie tussen materie en de beleving van de zintuigen. Deze relaties, of ze nu gedreven worden door nieuwsgierigheid, uit noodzaak of een diep verlangen, of omwille van het experiment, zijn niet altijd voordelig voor beide betrokken partijen, maar moedigen aan tot een relationeel denken over hun ervaring met zichzelf, met de ander en met de buitenwereld. Het is door onze betrokkenheid bij 'de ander' dat we in staat zijn de wereld waarin we leven ten volle te ervaren.

Forms of Symbiosis

Kunstenaar Bjarte Wildeman toont een performance geïnspireerd door de beweging van het menselijk lichaam, de fysieke ervaring en verandering van het lichaam door bio hacking (het optimaliseren van het lichaam door technologie of het experimenteren met het lichaam).

Met het kunstwerk Sensing Willow onderzoekt Farah Rahman hoe een bos gevoeld en beleefd kan worden. Thordur Hans creëert met zijn installatie nieuwe mogelijkheden van symbiose en Jesus Canuto Iglesias maakt zintuigelijke installaties waarmee hij de ervaring van de bezoeker wil bevragen. Hij ontwierp een bank die op basis van fysiek contact muzikale composities voortbrengt die het lichaam doordringen.

Kijken is de (genees) kunst

In deze tentoonstelling is ook de unieke virtuele tentoonstelling ‘Onderhuids’ te zien. Een tentoonstelling over empathie, gemaakt door studenten van de Honoursclass Kijken is de (genees) kunst. De Honoursclass van de Universiteit Leiden biedt, in samenwerking met het LUMC, een onderwijsprogramma waarin studenten beter en breder leren kijken en hun empathische vaardigheden ontwikkelen aan de hand van beeldende kunst.

De tentoonstelling is ter gelegenheid van Leiden European City of Science 2022 ontwikkeld.